Op 14 januari 2022 was de kick-off van de jubileumperiode ter ere van het 180-jarig bestaan van TU Delft. Op die dag startte een 180-dagen jubileumprogramma, gewijd aan energietransitie. Trots dat wij aan dit lustrum mochten bijdragen in de vorm van de vormgeving en opmaak van het Home of Innovation magazine met als hoofdthema ‘Speeding up the energy transition’, waarvoor nog hartelijk dank voor de prettige samenwerking en gesteld vertrouwen. Daarnaast mochten we ook weer de vormgeving en opmaak van het Home of Innovation projectenboekje, waarin dit keer meer dan 40 energietransitie gerelateerde projecten in beschreven worden, ondersteund door de geweldige illustraties van Erwin Suvaal van CVIII Ontwerpers. Druk en verspreiding van beide uitgaven lag in handen van TU’s huisdrukker Drukkerij Edauw + Johannissen.

Tags

Deel dit project!